Poglavlje 27: kako transponovati Direktivu o jednokratnoj plastici

22. April 2022.

PLAC III projekat pružio je podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u prenošenju pravnih tekovina u oblasti upravljanja otpadom, u delu koji se odnosi na Direktivu o smanjenju uticaja određenih proizvoda od plastike na životnu sredinu.

Direktiva (EU) 2019/904 koja je poznata i kao direktiva o plastici za jednokratnu upotrebu ili SUP (Single Use Plastic) direktiva, stupila je na snagu u avgustu 2021. godine.  Njen cilj je smanjenje štetnog uticaja najčešće korišćenih plastičnih proizvoda na okolinu, posebno priobalja, mora i jezeraa, i na zdravlje ljudi, kao i unapređenje tranzicije na cirkularnu ekonomiju. U aneksu direktive navedena je lista deset najčešće korišćenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu čije se stavljanje na tržište EU zabranjuje. Osim njih, zabranom su obuhvaćeni i proizvodi od oksorazgradive plastike i ribolovni alat koji sadržava plastiku. Najveći broj proizvoda od plastike čija se upotreba zabranjuje se takođe smatra i ambalažom, što je definisano i Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, što zahteva posebnu pažnju u prenošenju pravnih tekovina jer se moraju ispuniti zahtevi obe direktive.

Projektna ekspertkinja Simona Gica predstavila je na radionici održanoj 19. aprila 2022. Direktivu o plastici za jednokratnu upotrebu, način kako se ona primenjuje zajedno sa Direktivom o ambalažnom otpadu kao i predlog plana kako da Srbija transponuje SUP direktivu.

Ona je rekla da je plastika jedna od pet prioritetnih oblasti Akcionog plana EU za uvođenje cirkularne ekonomije. Jednokratna plastika, prema podacima EU, čini 50 odsto celokupnog otpada u priobaljima Unije. Gita je iznela pregled kako se direktiva primenjuje u različitim državama članicama.

Predložena mapa puta za Srbiju uključuje osnivanje široke radne grupe sa predstavnicima više ministarstava, procenu srpskog tržišta, utvrđivanje seta pravila i odgovornosti za vlasti, proizvođače i građane, uspostavljanje šema povraćaja za boce za piće, kao i uspostavljanje novih šema proširene odgovornosti proizvođača.

Predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine Luka Starčević rekao je da SUP direktiva u Srbiji nije transponovana, osim nekih tragova u Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Radionici su prisustvovali predstavnici nadležnog ministarstva, kao i ministarstava finanssija i poljoprivrede, operateri i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine.

Naslovna fotografija: Audiovizuelni servis Evropske komisije