Sprovođenje

Konsultanti

Andrej Engelman

Vođa projekta

Zoran Sretić

Ključni pravni ekspert

Marina Rakić

Eskpert za vidljivost i komunikacije

Maja Kušt

Ekspert za institucije i izgradnju kapaciteta

Aleksandra Ilić

Office Manager

Ksenija Jauković

Office Assistant

Sofija Ilić

Office Assistant