Kalendar

- - Beograd, zgrada Narodne Skupštine Republike Srbije (velika sala)
Konferencija „Kako do cirkularne ekonomije“

Konferencija „Kako do cirkularne ekonomije“

Konferencija “Kako do cirkularne ekonomije” okupila je 6. novembra u Beogradu predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine, organizacija civilnog društva i poslovne zajednice koji su razmatrali korake neophodne da Srbija pređe na zelenu ekonomiju.Na konferenciji koju je organizovao projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine predstavljena je ex ante analiza efekata za cirkularnu ekonomiju koja je izrađena u okviru aktivnosti….

- - Beograd
 Šta evropski standardi donose Srbiji – ka bezbednoj hrani i vodi

Šta evropski standardi donose Srbiji – ka bezbednoj hrani i vodi

Projekat Pravna podrška pregovorima – PLAC III, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i u saradnji sa nacionalnim institucijama, organizuje seriju brifinga za novinare o pregovaračkim poglavljima – njihovom sadržaju i promenama koje su rezultat usvajanja pravnih tekovina EU u relevantnim oblastima. Cilj ove aktivnosti je da se novinari i zainteresovana javnost upoznaju ne samo sa sadržajem pregovaračkih poglavlja i procesom usklađivanja zakonodavstva,….