Poglavlje 15: Pravilnik o načinu sprovođenja energetskog pregleda zgrada

9. Februar 2024.

Na drugoj radionici posvećenoj sertifikaciji energetskih svojstava zgrada, predstavljene su odredbe podzakonskog akta izrađenog uz podršku PLAC III projekta - Pravilnika o načinu sprovođenja energetskog pregleda radi sertifikacije energetskih karakteristika zgrada.

Na radionici održanoj 7. februara 2024. godine u Beogradu, ciljeve i aktivnosti u oblasti Sprovođenja energetskih pregleda zgrada u cilju sertifikacije energetskih svojstava zgrada predstavile su Maja Petković i Jelena Vukanović iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Projektne ekspertkinje Marija Vujadinović i Marija Bajc detaljno su predstavile predlog Pravilnika koji je usklađen sa relevantnim pravnim tekovinama Evropske unije - izmenjenom Direktivom o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU (EBPD). Pravilnik se odnosi na nove zgrade, postojeće zgrade na kojima s erade radovi na rekonstrukciji, adaptaciji ili energetskoj sanaciji i postojeće zgrade na kojima se izvode radovi a za koje postoji obaveza sertifikovanja. Ciljevi pravilnika su utvrđivanje energetskih svojstava zgrade i njihove uskađenosti sa propisanim zahtevima, identifikacija mera za povećanje energetske efikasnosti u postojećim zgradama i izrada izveštaja koji predstavlja osnovu za izdavanje sertifikata.

Investitor, vlasnik zgrade ili dela zgrade u obavezi je da dostavi podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u zgradi za period od prethodne tri kalendarske godine. Pravilnik propisuje način sprovođenja i aktivnosti u okviru energetskog pregleda kao io šta sve treba da sadrži izveštaj o sprovedenom energetskom pregledu.

Ekspertkinja Tamara Bajc predstavila je metodologiju sprovođenja energetskog predgela zgrada.