PLAC III projekat produžen do aprila 2024.

23. Februar 2023.

Projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) produžen je i njegovo sprovođenje će se nastaviti do 10. aprila 2024. godine.

To je četvrto produženje projekta koji je započeo u januaru 2019. godine sa planiranim trajanjem od 30 meseci i uz budžet od 2.763.300 evra. Odluke o prethodnim produženjima bile su donete zbog izmena nastalih izbijanjem pandemije Kovid -19, kao i na zahtev glavne korisničke institucije da se projektne aktivnosti nastave.

Ukupan period implementacije projekta biće 60 meseci, a ukupan budžet 5.423.000 evra.

Tokom dodatnih 14 meseci sprovođenja projekta, biće organizovane aktivnosti iz još dva dodatna pregovaračka poglavlja – poglavlja 1 (Slobodno kretanje roba) i poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj). Time je ukupan broj pregovaračkih poglavlja koje projekat pokriva i predstavljaju prioritetne oblasti rada porastao na 14. To su poglavlja 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 32 i 33. Najveći broj aktivnosti koje su do sada implementirane u saradnji sa korisničkim institucijama bio je u okviru poglavlja 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) i poglavlja 27 (Životna sredina i klimatske promene).

PLAC III je peti po redu projekat pravne podrške Srbiji u procesu EU integracija i treći finansiran pretpristupnim – IPA sredstvima.