PLAC III projekat: aktivnosti u 14 pregovaračkih poglavlja i jedna studijska poseta

27. April 2023.

Tokom produženja projekta od 14 meseci, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) sprovešče aktivnosti u oblastima iz 14 pregovaračkih poglavlja, među kojima je i jedna studijska poseta, rečeno je na sastanku Upravnog odbora projekta.

Deveti sastanak Upravnog odbora projekta održan je u utorak, 25. aprila 2023. godine u Beogradu, uz učešće predstavnika Ministarstva za evropske integracije, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, članova konzorcijuma i projektnog tima.

Na sastanku je predstavljen plan rada tokom produženja projekta koje je započelo u februaru 2023. Vođa projekta Andrej Engelman rekao je da plan obuhvata 40 aktivnosti, među kojima je i jedna studijska poseta (Francuskoj, u oblastima obuhvaćenim pregovaračkim poglavljem 27). Za sprovođenje aktivnosti je predviđeno ukupno 1.543 radnih dana projektnih eksperata koji će biti angažovani u oblastima iz 14 pregovaračkih poglavlja. Engelman je rekao da su neke atkivnosti već u toku i da se u dogovoru sa ministarstvima Vlade Republike Srbije pripremaju radionice. Istakao je da je dobro što se planiraju radionice šireg obima jer će biti uključeni i privredni subjekti i preduzeća.

Usvojen je osmi interim izveštaj projekta. Sastanak je održan u Ministarstvu za evropske integracije.

PLAC III projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi kompanija DMI Associates u saradnji sa Eastern Bridge-om i GIZ-om. Projekat finansitra Evropska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Projekat je započeo u januaru 2019. godine. Početni period implementacije od 30 meseci produžen je (uz poslednje produženje od 14 meseci koje je započelo u februaru 2023) i projekat će trajati do 10. aprila 2024. godine.