Objavljena treća projektna brošura

26. Decembar 2022.

Pregled rezultata PLAC III projekta od avgusta 2021. do novembra 2022. godine predstavljen je u najnovijoj projektnoj brošuri, koja je upravo objavljena.  Taj period od 16 meseci predstavlja poslednju trećinu implementacije projekta, tokom koje je završeno 29 aktivnosti iz oblasti obuhvaćenih kroz devet pregovaračkih poglavlja. Kao rezultat rada projektnih eksperata sa korisničkim institucijama, izrađeni su nacrti 111 pravnih akata i strateških dokumenata koji će dati pravnu osnovu za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama EU.

Osim, toga, projekat je implementirao i takozvane horizontalne aktivnosti koje pokrivaju bitna pitanja koja su u vezi sa svim pregovaračkim poglavljima i kompletnim procesom pristupanja Evropskoj uniji.

Brošura “Treća trećina: dostignuća i rezultati u periodu avgust 2021 – novembar 2022. godine” dostupna je ovde.