Infografik: rezultati PLAC III projekta u periodu avgust 2021 - septembar 2022. godine

4. Oktobar 2022.

U najnovijem infografiku predstavljamo rezultate koje je PLAC III projekat postigao za 14 meseci: završeno je 26 aktivnosti iz 9 pregovaračkih poglavlja, uz učešće skoro 700 eksperata. Izrađeni su nacrti 84 pravna dokumenta i organizovano 20 javnih događaja.